Welke vragen beantwoordt Tropomi?

Tropomi meet vanuit de ruimte de samenstelling van de atmosfeer. Met gegevens van het satellietinstrument kunnen we vragen beantwoorden die relevant zijn voor ons dagelijks leven. Vier voorbeelden:

1. Hoe staat het met de luchtkwaliteit bij u in de buurt?
Behalve zuurstof, stikstof en kooldioxide bevat de dampkring onder meer stikstofoxiden, koolmonoxide, ozon en aërosolen. De luchtkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en verhouding van al die moleculen en deeltjes in het laagste deel van de dampkring: de troposfeer. Tropomi meet elke dag opnieuw de atmosfeer van de hele aarde met een resolutie van 7×7 kilometer. Zo ontstaat een luchtkwaliteitskaart die tot op stadsniveau kan vertellen hoe schoon de lucht bij u in de buurt is.

2. Wat moeten we doen bij een vulkaanuitbarsting?
Een vulkaanuitbarsting klinkt als een ver-van-mijn-bedshow. Hoewel… Iedereen herinnert zich de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in maart 2010. In heel Europa werd het vliegverkeer dagenlang stilgelegd. Gegevens van Tropomi laten zien hoe een rookpluim of giftige gaswolk zich ontwikkelt en stellen hulpdiensten wereldwijd in staat om adequaat te reageren op een natuurramp. Of het nu gaat om veilige vliegroutes, evacuatieplannen of noodhulp aan slachtoffers.

3. Houden landen zich aan klimaatafspraken?
Landen maken afspraken over de uitstoot van broeikasgassen en de hoeveelheid luchtvervuiling in bepaalde gebieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens klimaatconferenties als die in Kyoto (1997) en Kopenhagen (2009). En met de Climate and Clean Air Coalition. Om er zeker van te zijn dat landen hun afspraken naleven, moet je de atmosfeer continu monitoren. Tropomi doet dat op mondiaal niveau. Wie zich niet aan de afspraken houdt, valt door de mand.

4. Hoe staat het met de ozonlaag?
De ozonlaag beschermt ons tegen gevaarlijke zonnestraling, waaronder UV. Toen in de jaren tachtig een gat in de ozonlaag werd ontdekt, besloot de internationale gemeenschap in actie te komen. Inmiddels hebben 197 landen het Montréalprotocol met maatregelen ondertekend. Tropomi houdt de ontwikkeling van de ozonlaag nauwgezet in de gaten en vertelt ons of de maatregelen die we nemen bijdragen aan het herstel van de ozonlaag.

Luchtvervuiling

  • Share this:
 

Tropomi tijdlijn