Topwetenschap vanuit de ruimte

Het klimaat op onze aarde verandert, daar is iedereen het over eens. Maar wat verandert er precies? Hoe snel gaat het? En welke gevolgen heeft dat voor mensen? Deze vragen kunnen we alleen beantwoorden met behulp van betrouwbare gegevens, verzameld over een langere termijn. Tropomi brengt de atmosfeer van de aarde elke dag opnieuw en heel nauwkeurig in kaart. Zo kunnen we precies zien hoe de luchtkwaliteit verandert.

Al sinds de jaren vijftig ontwikkelt en bouwt Nederland satellietinstrumenten voor grensverleggende wetenschap. Dankzij deze rijke traditie zijn we een wereldspeler in ruimteonderzoek en de technologie die daarvoor nodig is.

  • Share this:
 

Tropomi tijdlijn