Pepijn Veefkind

Verbeterd inzicht in klimaatverandering dankzij nauwkeurige data van Tropomibeeld1_pepijn-veefkind

Hollandse Meester Pieter van Musschenbroek (1692-1761) fabriceerde heel wat instrumenten en apparaten waarmee hij wetenschappelijke experimenten uitvoerde. Met een van die vindingen werd hij wereldberoemd: de Leidse fles, ’s werelds eerste condensator. Hedendaagse ‘Hollandse Meester’ Pepijn Veefkind, senior scientist bij het KNMI, zet die traditie van vindingrijk ontwerp en nauwkeurige metingen graag voort.

Klimaatwetenschappers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en elders ter wereld zullen tal van nieuwe wetenschappelijke inzichten opdoen dankzij de meetgegevens van Tropomi. Veefkind is daarvan overtuigd. De data zijn, net zoals de metingen van andere Sentinel-satellieten van het Europese Copernicusprogramma, vrij toegankelijk. “Als co-principal investigator hebben wij samen met SRON de wetenschappelijke leiding over het Tropomi-project. Het KNMI is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de wetenschappelijke data. Wetenschappers uit de hele wereld kijken reikhalzend uit naar de meetgegevens van dit instrument. Daar zijn we erg trots op.”

Verwerking ruwe data

Wat ziet Tropomi nu eigenlijk exact? KNMI buigt zich over die vraag, de informatie die de sensor van Tropomi opslaat is namelijk niet direct klaar voor gebruik. Met behulp van modellen wordt de informatie teruggerekend naar het oorspronkelijke licht dat de telescoop binnenkwam. Vervolgens wordt daar meta-informatie van de waarneming, zoals tijd, datum en locatie, aan toegevoegd. De volgende stap is interpretatie van het ontstane spectrum met modellen, simulaties en historische gegevens.

beeld2_pepijn-veefkindKlimaatverandering

Veefkind is ervan overtuigd dat het instrument aan de hooggespannen verwachtingen zal voldoen. “Onder KNMI-wetenschappers leefde de wens om de samenstelling van de atmosfeer veel nauwkeuriger te kunnen meten. Met de andere partijen die bij dit project betrokken zijn, hebben we een instrument ontwikkeld dat ons data in handen geeft waarmee we het klimaat beter kunnen begrijpen en klimaatverandering beter kunnen voorspellen. Daarnaast geven de metingen meer zicht op de luchtkwaliteit.”

Waarneming

Pieter van Musschenbroek was een van de Oude Hollandse Meesters die het belang van wetenschappelijke waarneming en het verrichten van metingen onderkende. “De generatie van Van Musschenbroek was ook ongelofelijk vindingrijk.” Een eigenschap waar Veefkind zich als nieuwe ‘Hollandse Meester’ in herkent. “Creativiteit, meesterschap, improvisatie en durf hebben geleid tot Tropomi, een Nederlands precisie-instrument waarvan Van Musschenbroek alleen maar had kunnen dromen.”

 

Bekijk de bijdrage van het KNMI                

  • Share this:
 

Tropomi tijdlijn