Facts & FAQ

Wat is Tropomi?
Tropomi is een satellietinstrument dat wereldwijd en nauwkeuriger dan ooit de luchtkwaliteit onderzoekt.

Waar staat de naam Tropomi voor?
Tropomi staat voor TROPOspheric Monitoring Instrument. Kortweg: een satellietinstrument dat metingen verricht aan de onderste laag van onze dampkring: de troposfeer.

Wat ziet Tropomi allemaal?
Het satellietinstrument Tropomi kijkt dag in dag uit naar de atmosfeer van onze aarde met betere camera’s dan ooit tevoren. Tropomi heeft vier detectoren die samen golflengtes in het infrarood, zichtbaar licht en ultraviolet kunnen waarnemen. Zo ziet het instrument de belangrijkste bestanddelen van de dampkring, waaronder ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolmonoxide, methaan, formaldehyde en aërosolen.

Hoe nauwkeurig zijn de meetgegevens van Tropomi?
De detector van Tropomi maakt elke seconde een beeld van de aarde, terwijl die onder hem door glijdt. De volledige detector heeft een beeldvlak van 2.600 bij 7 kilometer. Elke pixel op de detector bestrijkt een stukje aardoppervlak van 7×7 kilometer. Tropomi kan dus de luchtkwaliteit beoordelen op het niveau van steden.

Waarom bouwt Nederland Tropomi?
In luchtkwaliteit- en klimaatonderzoek zijn twee dingen ongelooflijk belangrijk: het verzamelen van gegevens met de beste kwaliteit én het verzamelen van gegevens over een langere periode. Alleen op deze manier kunnen wetenschappers veranderingen in het klimaat en in de luchtkwaliteit waarnemen. Tropomi bouwt voort op de succesvolle Nederlandse satellietinstrumenten SCIAMACHY en OMI. Zo zijn we ook in de toekomst verzekerd van de beste wetenschappelijke gegevens om klimaatonderzoek mee te doen en beleid op te baseren.

Waarom is Tropomi maatschappelijk relevant?
Tropomi helpt bij het beantwoorden van prangende vragen voor Nederland. Ons land ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Willen we droge voeten houden, dan moeten we weten hoe het klimaat zich ontwikkelt en welke maatregelen we kunnen nemen tegen klimaatverandering. Daarnaast brengt luchtvervuiling gezondheidsrisico’s met zich mee. Alleen als we de oorsprong van deze vervuiling kennen, kunnen we maatregelen nemen.

Op welke satelliet vliegt Tropomi?
Op de Sentinel-5 precursor. Deze ESA-satelliet slaat een brug tussen twee satellietmissies in het verleden (Envisat, EOS Aura) en een in de toekomst (Sentinel-5). De missie zorgt voor continuïteit in het verzamelen van aardobservatiegegevens. Zonder Sentinel-5 precursor zou er een gat van enkele jaren vallen in de waarneming van gassen in de troposfeer.

Vanaf welke plek verzamelt Tropomi gegevens?
Het meetinstrument Tropomi draait in een polaire baan rond de aarde, op 824 kilometer boven het oppervlak. Dankzij deze baan is het instrument in staat om de hele aardse atmosfeer in één dag helemaal in kaart te brengen, elke dag weer.

 

FACTS

– Tropomi is het meest nauwkeurige meetinstrument voor de troposfeer dat tot nu toe werd gebouwd.

– Tropomi is in staat om de luchtkwaliteit boven individuele steden te meten.

– Tropomi wordt in 2017 gelanceerd vanuit Kosmodrome Plesetsk aan boord van een Rockot lanceerraket.

– Tropomi meet gassen door licht dat via de atmosfeer is gereisd te vergelijken met direct zonlicht.

– Tropomi meet onder meer ozon, methaan, koolmonoxide, stikstofdioxide en fijnstof.

– De ontwikkeling van Tropomi kostte zes jaar en bijna tachtig miljoen euro.

  • Share this:
 

Tropomi tijdlijn