De voorgangers van Tropomi

Nederland heeft veel ervaring met het bouwen van satellietinstrumenten voor atmosfeeronderzoek. Wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid werken nauw samen om de instrumenten steeds verder te verbeteren. Kortom: het succes van Tropomi kent vele vaders.

Gome (1995-2011)
Gome deed aan boord van de ESA-satelliet ERS-2 waarnemingen in het zichtbare licht en ultraviolet. Zo zag het instrument onder meer ozon, stikstofdioxide en kon het informatie verzamelen over de verdeling van aërosolen in de atmosfeer.

Sciamachy (2002-2012)
Sciamachy was een van de tien meetinstrumenten aan boord van de ESA-klimaatsatelliet Envisat. Het deed mondiale metingen van onder meer ozon, stikstofdioxide, waterdamp, kooldioxide en methaan in de troposfeer en stratosfeer. Zijn grote golflengtebereik maakte dat Sciamachy veel waardevolle gegevens kon verzamelen over de uitstoot van broeikasgassen door mensen.

Omi (2004-nu)
Aan boord van de Amerikaanse EOS-Aura satelliet kijkt het instrument Omi naar het herstel van de ozonlaag en de samenstelling van de atmosfeer. Dankzij de grote kijkhoek ziet Omi een strook van 2.600 kilometer breed. Dat maakt het mogelijk om elke dag opnieuw een waarneming te doen van de hele aarde. De hoge resolutie zorgt voor meer gegevens, omdat ook waarnemingen tussen wolkenpartijen bruikbaar zijn.

Tropomi (2017)
Tropomi bouwt voort op de succesvolle missies Gome, Sciamachy en Omi. Het instrument combineert de hoge resolutie en de brede kijkhoek van OMI met het grote golflengtebereik van Sciamachy. Aan boord van de Sentinel-5 precursor satelliet gaat Tropomi ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), formaldehyde (HCHO), zwaveldioxide (SO2), koolstofmonoxide (CO), methaan (CH4), wolken en aërosolen meten.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor goed klimaatonderzoek is continuïteit in de verzamelde gegevens. De situatie van nu vergelijken met die in het verleden of in de toekomst kan alleen wanneer ruimtemissies elkaar opvolgen zonder tussenposen. Tropomi overbrugt de metingen van Omi op de EOS-Aura missie en de metingen van de tweede generatie MetOp satellieten van ESA. Zonder Tropomi zou er een gat van enkele jaren ontstaan in de waarnemingen van onder meer methaan en ozon. Met alle gevolgen voor de kwaliteit van het klimaatonderzoek van dien.

  • Share this:
 

Tropomi tijdlijn